عناوین مرتبط با برچسب نسل سوم موبایل
نتایج 1 تا 4 از 4 مورد

پروانه اپراتور اول و دوم موبایل به نسل بالاتر ارتقا یافت

سرمایه‌گذاری 3 تا 5 میلیارد تومانی اپراتورها برای 3G