كد مطلب: 13528 8 شهریور 1391 ساعت 14:19

مقایسه استراتژی‌های تبلیغ شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت

تلنا : استراتژی‌های تبلیغاتی شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور، متاثر از نیازهای مشتریان بوده و شرکت‌ها در تبلیغات خویش سعی دارند تا به مخاطبان این موضوع را القاء نمایند که توانایی برآورده ساختن این نیاز را دارند. با بررسی‌های انجام گرفته در آگهی‌های عمومی شرکت‌ها چند موضوع اساسی به عنوان نیاز مشتریان از سوی شرکت‌ها تشخیص داده شده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

 

تلنا:استراتژی‌های تبلیغاتی شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور متاثر از نیازهای مشتریان بوده و شرکت‌ها در تبلیغات خویش سعی دارند تا به مخاطبان این موضوع را القاء نمایند که توانایی برآورده ساختن این نیاز را دارند. .

با بررسی‌های انجام گرفته در آگهی‌های عمومی شرکت‌ها چند موضوع اساسی به عنوان نیاز مشتریان از سوی شرکت‌ها تشخیص داده شده است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
سرعت دسترسی
یکی از مهمترین موضوعات مطرح در تبلیغات رسانه‌ای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همانطور که از نام آنها انتظار می‌رود، سرعت است. کندی دسترسی در ایران موضوعی پوشیده نبوده و تنوع کاربری‌های اینترنت باعث شده است تا نیاز کاربر به سرعت‌های بالاتر روزافزون باشد. در بررسی‌های انجام گرفته شرکت‌های عصر تلکام، نوین نت ، پیشگامان ، پارس آنلاین و آسیاتک به صراحت بر سرعت بیشتر سرویس‌های خود تاکید نموده اند و شرکت شاتل به نوعی دیگر و با تاکید بر سهم بیشتر از پهنای باند (ضریب اشتراک کمتر) باز هم سرعت را به عنوان ویژگی مهم خدمات خویش معرفی نموده است.

آگهی تبلیغات شرکت شاتل : تاکید بر سهم بیشتر پهنای باند        آگهی تبلیغات شرکت عصر تلکام : تاکید بر سرعت دسترسی

آگهی تبلیغات شرکت نوین نت : تاکید بر سرعت دسترسی      آگهی تبلیغات شرکت پارس آنلاین : تاکید بر سرعت دسترسی

آگهی تبلیغات شرکت پیشگامان: تاکید بر سرعت دسترسی         آگهی تبلیغات شرکت آسیا تک: تاکید بر سرعت دسترسی

شرکت‌های دیگر البته به موضوعاتی دیگر در تبلیغات پرداخته‌اند که به عنوان مثال شرکت صبانت بر کیفیت ارایه خدمات تاکید نموده است و شرکت مخابرات ایران بر دریافت سریع و آسان خدمات تاکید نموده است.